Samenlevingscontract, partnerschap of trouwfeest? 

Als jullie verliefd zijn, is het belangrijk om erover na te denken welke juridische status jullie liefdesrelatie zal hebben. Er zijn verschillende opties, zoals een samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap of trouwen.

Samenlevingscontract, partnerschap of trouwfeest?
Foto: Lebendige Fotografie

Hoe werkt een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract is een juridisch document dat jullie samen opstellen. Jullie kunnen dit doen met behulp van een notaris, maar jullie kunnen dit ook helemaal zelf doen. In het contract maken jullie afspraken over:

  • De verdeling van kosten en inkomsten
  • De verdeling van bezittingen en schulden
  • Wat er gebeurt als één van jullie komt te overlijden
  • Wat er gebeurt als jullie uit elkaar gaan
  • Eventuele afspraken over kinderen

Het samenlevingscontract moet door allebei worden ondertekend en kan geregistreerd worden bij de burgerlijke stand. Zo is het contract rechtsgeldig en kunnen jullie erop vertrouwen dat de afspraken die jullie hebben gemaakt worden nageleefd.

Samenlevingscontract, partnerschap of trouwfeest?
Foto: Lebendige Fotografie

Samenlevingscontract: wat zijn de voordelen?

Een samenlevingscontract heeft verschillende voordelen. Ten eerste leggen jullie duidelijke afspraken vast over bijvoorbeeld de verdeling van bezittingen. Zo voorkomen jullie misverstanden in de toekomst. Daarnaast kunnen jullie afspraken maken over wat er gebeurt als één van jullie komt te overlijden of als jullie uit elkaar gaan. Een ander voordeel is dat een samenlevingscontract jullie meer zekerheid geeft. Het contract is namelijk rechtsgeldig en helpt om jullie rechten en plichten te beschermen. Bijvoorbeeld als jullie samen een huis kopen of een lening afsluiten. Een samenlevingscontract kan ook belangrijk zijn voor jullie kinderen, hier staat duidelijkheid in over jullie verantwoordelijkheden als ouders.

Nadelen van een samenlevingscontract

In tegenstelling tot een huwelijk, hebben jullie met een samenlevingscontract geen automatische erfrechtelijke bescherming. Dit betekent dat als iemand van jullie overlijd, de ander niet automatisch erft. Het is daarom belangrijk om goed na te denken over hoe jullie dit willen regelen in het samenlevingscontract. Als jullie gaan trouwen hebben jullie in sommige gevallen ook fiscale voordelen, zoals de mogelijkheid om kosten af te trekken van de belasting. Dit soort voordelen gelden niet als jullie voor een samenlevingscontract kiezen.

Als jullie relatie eindigt, hebben jullie met een samenlevingscontract minder rechten dan bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Zo hebben jullie geen automatisch recht op partneralimentatie en kan de verdeling van bezittingen en schulden ingewikkelder zijn. Een samenlevingscontract kan ingewikkelder zijn en meer tijd kosten dan simpelweg samenwonen zonder contract. Jullie moeten namelijk afspraken maken en deze goed vastleggen, waardoor er discussies kunnen komen. Dit contract laten opstellen door een notaris kost ook nog eens geld.

Wat is geregistreerd partnerschap?

Geregistreerd partnerschap is een vorm van officieel samenwonen dat lijkt op het huwelijk. Het geeft jullie dezelfde rechten en plichten als getrouwde stellen, maar er zijn ook verschillen.  Dit partnerschap is een juridische status dat jullie kunnen regelen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand of bij de notaris. Hier leggen jullie afspraken vast over bijvoorbeeld de verdeling van kosten, taken en bezittingen. Jullie moeten dan een verklaring afleggen waarin jullie aangeven dat jullie als partners verder willen gaan.

Verschillen tussen geregistreerd partnerschap en huwelijk

Bij het partnerschap zijn er minder verplichtingen dan bij een huwelijk. Zo hoeven jullie bijvoorbeeld geen ceremonie te doen en hoeven er geen getuigen aanwezig te zijn. Ook hebben jullie geen wettelijke gemeenschap van goederen. Dit betekent dat jullie zelf samen afspraken moeten maken over de verdeling van kosten, bezittingen en schulden.

Bij het geregistreerd partnerschap is er geen sprake van automatische ouderlijke macht. Jullie moeten deze afspraken zelf maken en vastleggen in een ouderschapsplan. Het partnerschap is ook makkelijker te beëindigen dan een huwelijk. Er hoeft dan geen rechter aan te pas te komen om het te eindigen.

Samenlevingscontract, partnerschap of trouwfeest?
Foto: Pexels, cottonbro studio

Nadelen van geregistreerd partnerschap

Net als bij een samenlevingscontract hebben jullie bij een geregistreerd partnerschap geen automatische erfrechtelijke bescherming. Dit betekent dat als de ene overlijd, de ander niet automatisch erft. Het is daarom belangrijk om goed na te denken over hoe jullie dit willen regelen. Geregistreerd partnerschap wordt soms ook gezien als minder romantisch dan het huwelijk. Hierdoor kan het minder geschikt zijn als jullie waarde hechten aan traditie. Het is ook minder bekend dan het huwelijk en wordt niet overal geaccepteerd. Het kan in sommige situaties moeilijker zijn om bijvoorbeeld buitenlandse rechten te laten gelden.

Trouwen: romantiek én zekerheid voor jullie toekomst

Trouwen is niet alleen een romantische gebeurtenis, maar geeft ook zekerheid voor jullie toekomst samen. Bij een huwelijk zijn er wettelijke regels en afspraken vastgelegd. Een voordeel is dat het huwelijk jullie meer rechten geeft op het gebied van erfrecht en pensioen. Bij overlijden van een partner erft de ander automatisch en jullie hebben recht op elkaars pensioen. Ook biedt het huwelijk jullie meer zekerheid en bescherming bij bijvoorbeeld een scheiding of arbeidsongeschiktheid. Daarnaast heb je als je trouwt, meer fiscale voordelen dan bij een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap. Zo kunnen jullie bijvoorbeeld samen aangifte doen voor de inkomstenbelasting en gebruikmaken van bepaalde aftrekposten.

Samenlevingscontract, partnerschap of trouwfeest?
Foto: Eline Nijburg fotografie // Gelato truck: www.tuttaitalia.nl

Nadelen van trouwen

Hoewel trouwen veel voordelen heeft, zijn er ook nadelen. Trouwen kan bijvoorbeeld heel duur zijn, er zijn kosten voor de huwelijksvoltrekking, de locatie, de trouwkleding, het feest en de huwelijksreis. Daarnaast moet je als jullie gaan trouwen, een melding maken bij de gemeente, een trouwambtenaar kiezen en bepaalde documenten inleveren. Een bruiloft geeft ook wettelijke verplichtingen. Zo zijn jullie bijvoorbeeld verplicht om voor elkaar te zorgen en bij te dragen in de kosten van de huishouding. Dit kan een beperking zijn. Er zijn ook wettelijke regels en afspraken over bijvoorbeeld de verdeling van bezittingen en schulden, wat minder vrijheid kan geven.

Verloven en in ondertrouw gaan

Verloven en in ondertrouw gaan zijn belangrijke stappen voordat jullie gaan trouwen. Als jullie verloofd zijn kunnen jullie wennen aan het idee van het huwelijk en natuurlijk voorbereidingen treffen. In ondertrouw gaan is verplicht in Nederland en geeft juridische bescherming en informatie. Ook kunnen jullie dan de trouwdatum en -locatie vastleggen.

De verloving is een belofte om in de toekomst te trouwen en wordt gezien als een officiële aankondiging van jullie bruiloft. Het is niet wettelijk verplicht, maar kan wel belangrijk zijn voor jullie relatie en jullie omgeving. Bij een verloving wordt vaak een verlovingsring gegeven als belofte.

Samenlevingscontract, partnerschap of trouwfeest?
Foto: Anouk Wubs

Hoe is het huwelijk in Nederland geregeld?

In Nederland kan trouwen gedaan worden door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Voor de bruiloft moeten jullie een melding doen bij de gemeente waar jullie willen trouwen. Dit kan vanaf zes maanden voor de huwelijksdatum. Op de bruiloft zelf wordt er door de ambtenaar van de burgerlijke stand een huwelijksakte gemaakt, die jullie allebei moeten ondertekenen.

Bij het huwelijk worden jullie automatisch elkaars wettelijke erfgenaam en zijn er afspraken vastgelegd over de verdeling van bezittingen en schulden. Bij een scheiding wordt de verdeling van bezittingen en schulden op basis van de wettelijke regels vastgesteld. Het huwelijk kan worden beëindigd door middel van een echtscheiding, die door de rechter moet worden uitgesproken.